Start

PostHeaderIcon LGD „ZIELONE SIOŁO” na Dożynkach Gminno-Parafialnych w Wąsewie

We wtorek 15 sierpnia br. w Wąsewie odbyły się IX Dożynki Gminno-Parafialne. Dziedziniec przy Publicznym Gimnazjum tłumnie wypełnili mieszkańcy miejscowości, jak i przybyli na uroczystość goście. Na zaproszenie Wójta Gminy Wąsewo p. Rafała Kowalczyka mieliśmy przyjemność uczestniczyć w tej pięknej uroczystości.

Więcej…

 

PostHeaderIcon Zapraszamy do udziału w szkoleniach online "Eko-Klimat w LGD"

W imieniu Lokalnej Grupy Działania "Północne Mazowsze" serdecznie zapraszamy do udziału w nieodpłatnych szkoleniach internetowych, poświęconych włączaniu aspektów ekologicznych i klimatycznych do projektów rozwoju lokalnego "Eko-Klimat w LGD".

Więcej…

 

PostHeaderIcon ​ Spotkanie w sprawie projektu współpracy

W dniu 4 lipca br. w Ośrodku „BINDUGA” w Broku odbyło się kolejne spotkanie robocze mające na celu przygotowanie i realizację krajowego projektu współpracy pomiędzy: LGD „ZIELONE SIOŁO”, LGD „Zaścianek Mazowsza” z Troszyna oraz LGD „Kurpsie Razem” z Myszyńca.

Więcej…

 

PostHeaderIcon Ocena wniosków złożonych w ramach naboru Nr 3/2017 oraz Nr 4/2017

W dniu 5 lipca br. odbyło się posiedzenie Rady LGD „ZIELONE SIOŁO” w związku z zakończonym naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania M19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji składanych w ramach Przedsięwzięcia 1 (P.1) „Wsparcie na podejmowanie działalności gospodarczej” dla wnioskodawców określonych w LSR jako grupy defaworyzowane (nabór Nr 3) oraz Przedsięwzięcia 2 (P.2) „Wsparcie dla przedsiębiorców rozwijających działalność gospodarczą” (nabór Nr 4).

Więcej…

 

PostHeaderIcon Walne Zebranie Członków udzieliło absolutorium Zarządowi

W dniu 8 czerwca br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego odbyło się Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania „ZIELONE SIOŁO”.

Więcej…