Start

PostHeaderIcon Zawiadomienie o posiedzeniu Rady LGD „ZIELONE SIOŁO”

Uprzejmie informuję, że w dniu 5 lipca 2017 r. (środa) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej (na I piętrze) Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej odbędzie się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „ZIELONE SIOŁO”.

Więcej…

 

PostHeaderIcon Jubileusz Zespołu Ludowego „Świtanki”

W dniu 28 maja br. w Wiejskim Domu Kultury w miejscowości Przedświt, miały miejsce uroczystości z okazji Jubileusz 10-lecia Zespołu Ludowego „Świtanki”. Spotkanie było okazją do wspomnień, prezentacji dorobku artystycznego Zespołu, gratulacji i podziękowań za nieoceniony wkład w upowszechnianie tradycji ludowej i zwyczajów biesiadnych.

Więcej…

 

PostHeaderIcon Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków LGD „ZIELONE SIOŁO”

Uprzejmie informuję, że w dniu 8 czerwca 2017 r. (czwartek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej (na I piętrze) Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej odbędzie się Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania „ZIELONE SIOŁO”.

Więcej…

 

PostHeaderIcon Kolejne nabory wniosków realizowane przez LGD „ZIELONE SIOŁO” w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2014-2020

1

2                    3                     4


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO” informuje o możliwości składania wniosków w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji składanych w ramach:

  • Przedsięwzięcia 1 (P.1) „Wsparcie na podejmowanie działalności gospodarczej”- grupy defoworyzowane,
  • Przedsięwzięcia 2 (P.2) „Wsparcie dla przedsiębiorców rozwijających działalność gospodarczą

Więcej…

 

PostHeaderIcon Nabór wniosków nr 4/2017

dla operacji składanych w ramach Przedsięwzięcia 2 (P.2)
„Wsparcie dla przedsiębiorców rozwijających działalność gospodarczą”

Więcej…