Start

PostHeaderIcon Konferencja inauguracyjna w ramach projektu „Wzorcowa sieć ekoturystyczna miedzy Bugiem a Narwią”

21 września 2009 r. w malowniczej sceneri Pałacu w Łochowie odbyła się konferencja inauguracyjna „Zrównoważony cel podróży między Bugiem a Narwią” w ramach nowego projektu „Wzorcowa sieć ekoturystyczna między Bugiem a Narwią”. Konferencja poświęcona była budowaniu zrównoważonego celu podróży jako podstawy sieci ekoturystycznej. Organizatorem imprezy był Społeczny Instytut Ekologiczny – realizator ww. projektu.

Podczas spotkania poruszanych było wiele kwestii praktycznych jak budować zrównoważony cel podróży i co się na niego składa.

Konferencję uatrakcyjnił udział wielu zagranicznych gości m.in. pani Lone Lamark norweskiego partnera projektu, specjalisty w ekoturystyce i doœświadczonego edukatora z Norwegii, który w swoim wykładzie przedstawił  „Zrównoważone cele podróży w Norwegii”. Podczas konferencji urzędy gmin biorące udział w projekcie zaprezentowały lokalne walory przyrodnicze, kulturowe, turystyczne i ekoturystyczne, tworząc tym samym atrakcyjną wizytówkę swojego regionu.

Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO” z uwagi na fakt, iż w całości swoim obszarem znajduje się na terenie projektu, również aktywnie uczestniczyła w tej konferencji. Reprezentowała nas pani Adriana Rukat prezes Stowarzyszenia, która wystąpiła z prezentacją. Uczestnicy konferencji mogli zapoznać sią z krótką historią LGD „ZIELONE SIOŁO”, poznać strukturę organizacyjną oraz członkowską, walory przyrodnicze obszaru działania naszej LGD, najważniejsze zabytki, ofertę noclegowo – gastronomiczną i  agroedukacyjną. Omówiono także cele strategiczne i operacyjne zapisane w Lokalnej Strategi Rozwoju LGD „ZIELONE SIOŁO”.

Zainaugurowany projekt realizowany jest w ramach wsparcia udzielonego przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu państwa w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.  Cały projekt przyczyni się do wypromowania turystyki wiejskiej o wysokich standardach ekologicznych oraz do lepszego zrozumienia przez lokalne społeczności, a także turystów, wartości zasobów przyrodniczych obszaru Natura 2000.