Start

PostHeaderIcon Nabór wniosków nr 1/2017

dla operacji składanych w ramach Przedsięwzięcia 1 (P.1)
„Wsparcie na podejmowanie działalności gospodarczej”

Więcej…

 

PostHeaderIcon Zapraszamy na szkolenie warsztatowe

W związku z zaplanowanym przez LGD „ZIELONE SIOŁO” naborem wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, w dniu 19 grudnia br. (poniedziałek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej (na I piętrze) Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej odbędzie się szkolenie warsztatowe dotyczące zasad wypełniania wniosku oraz biznesplanu.

Więcej…

 

PostHeaderIcon Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie ostrołęckim – spotkanie informacyjne

W dniu 25 listopada br. wspólnie z Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ostrołęce, realizującym projekt pn.: „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie ostrołęckim” zorganizowaliśmy spotkanie informacyjne pn.: „Ekonomia Społeczna Twoją Szansą”. Spotkanie odbyło się w Starostwie Powiatowym w Ostrowi Mazowieckiej, a uczestniczyli w nim przedstawiciele organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych oraz właściciele gospodarstw agroturystycznych.

Więcej…

 

PostHeaderIcon Zapraszamy na spotkanie informacyjne pn. „Ekonomia społeczna Twoją szansą”

W imieniu Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ostrołęce oraz Lokalnej Grupy Działania „ZIELONE SIOŁO” serdecznie zapraszam na spotkanie informacyjne pn. „Ekonomia społeczna Twoją szansą”, które odbędzie się w dniu 25 listopada br. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej (I piętro) Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. 3 Maja 68.

Więcej…

 

PostHeaderIcon Zapraszamy na szkolenia

W związku z zaplanowanym przez Lokalną Grupę Działania „ZIELONE SIOŁO” naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, w imieniu Zarządu LGD „ZIELONE SIOŁO” serdecznie zapraszamy mieszkańców obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju do udziału w szkoleniu dotyczącym informowania o zasadach i możliwościach ubiegania się o dofinansowanie w ramach działania 19 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w ramach PROW 2014-2020”.

Więcej…