Start

PostHeaderIcon Szkolenie dla przedstawicieli mazowieckich LGD

W dniach 8-9 września br. uczestniczyliśmy w dwudniowym szkoleniu dotyczącym wdrażania poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach PROW na lata 2014-2020. Szkolenie zorganizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego odbyło się w Warszawie, a uczestnikami zajęć byli pracownicy mazowieckich Lokalnych Grup Działania.

Więcej…

 

PostHeaderIcon Stoisko LGD „ZIELONE SIOŁO” na IX Dożynkach Powiatowych w Broku

W dniu 28 sierpnia 2016 r. Ośrodku „BINDUGA” w Broku odbyły się IX Dożynki Powiatowe, których organizatorem był Powiat Ostrowski. Na zaproszenie Starosty Ostrowskiego p. Zbigniewa Kamińskiego mieliśmy przyjemność uczestniczyć w tej uroczystości i uatrakcyjnić jej program.

Więcej…

 

PostHeaderIcon Dni Kukurydzy w Andrzejewie

W niedzielę 21 sierpnia br. w Andrzejewie odbył się Festyn pn.: „Dni Kukurydzy”. Impreza jest niezwykle ważnym wydarzeniem dla mieszkańców gminy i sąsiednich miejscowości. Gmina Andrzejewo jest zagłębiem kukurydzy i produkcji mleka na Mazowszu.

Więcej…

 

PostHeaderIcon LGD „ZIELONE SIOŁO” na Dożynkach Gminno-Parafialnych w Wąsewie

W dniu 15 sierpnia 2016 r. na dziedzińcu Publicznego Gimnazjum w Wąsewie mieliśmy przyjemność uczestniczyć w VIII Dożynkach  Gminno - Parafialnych.

Więcej…

 

PostHeaderIcon Nowy okres programowania PROW 2014-2020 w LGD „ZIELONE SIOŁO”

W dniu 17 maja br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie przedstawiciele Zarządu Lokalnej Grupy Działania „ZIELONE SIOŁO” podpisali umowę o warunkach i sposobie realizacji Strategii  Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 (LSR). Zawarcie umowy ramowej umożliwia wdrażanie LSR na obszarze funkcjonowania Stowarzyszenia. Wnioskodawcy z terenu naszej LGD będą mogli ubiegać się o dofinansowanie. Łączna kwota przewidziana na wdrażanie Strategii LGD „ZIELONE SIOŁO” to 7.000.000,00 złotych.

Więcej…