Start

PostHeaderIcon Walne Zebranie Członków udzieliło absolutorium Zarządowi

W dniu 10 czerwca br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego odbyło się Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania „ZIELONE SIOŁO”. W obradach uczestniczyło 28 członków Stowarzyszenia, którym przewodniczył p. Zbigniew Kamiński Starosta Ostrowski.

Więcej…

 

PostHeaderIcon Zaproszenie na Walne Zebranie Członków LGD „ZIELONE SIOŁO”

Uprzejmie informuję, że w dniu 10 czerwca 2016 r.o godz. 13.00 w sali konferencyjnej (na I piętrze) Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej odbędzie się Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania „ZIELONE SIOŁO”.

Więcej…

 

PostHeaderIcon Ankieta dotycząca aktualizacji LSR

W związku z potrzebą aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru LGD "ZIELONE SIOŁO" zwracamy się do Państwa z prośbą o poświęcenie kilku chwil i wypełnienia poniższego formularza anonimowej ankiety.

Więcej…

 

PostHeaderIcon Zapraszamy na szkolenie

W związku z potrzebą aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru LGD „ZIELONE SIOŁO” (LSR), wybranej do realizacji w latach 2016-2023, serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w spotkaniu szkoleniowym. Celem spotkania jest skonsultowanie z lokalną społecznością propozycji zapisów aktualizujących LSR.

Więcej…

 

PostHeaderIcon Podpisaliśmy umowę ramową na realizację LSR na lata 2014-2020

W dniu 17 maja br. w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie odbyła się uroczystość podpisania umów ramowych pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego a Lokalnymi Grupami Działania, wybranymi do realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020.

Więcej…